Po uspešno zaključenem projektu KODIRAM vstopamo v projekt KO-DI-RAM II, ki krepi in razvija digitalne kompetence osnovnošolcev in dijakov. V projekt bomo vključili 8 skupin učencev od 5. do 9. razreda. Naš projektni tim sestavlja 8 učiteljic različnih predmetnih področij. Načrtovanja projekta smo se lotili zelo proaktivno. Za koordiniranje vseh aktivnosti bomo uporabili PBWorks platformo.

Projekt je zasnovan kot serija delavnic, v okviru katerih učenci spoznavajo ali nadgrajujejo svoje digitalne kompetence. Vsebina je prilagojena starostnim skupinam in predznanju udeležencev, stremi k ustvarjanju pozitivne učne izkušnje, preko katere učence navdušujemo za samostojno raziskovanje in soustvarjanje digitalnega sveta.

V vseh vsebinskih sklopih program naslavlja različne digitalne kompetence. Udeleženci se bodo urili v iskanju podatkov in informacij, presojali njihovo verodostojnost in kakovost ter jih uporabljali pri delu na delavnicah. Reševali bodo izzive, ki jih vsakodnevno rešujemo pri delu z digitalnimi orodji, tako s stališča varnosti (spletni bonton, sovražni govor, gesla …), uporabe teh orodij kot tudi reševanja tehničnih težav. Spoznali bodo delovanje sistemov z umetno inteligenco, kritično presojali interakcije s tovrstnimi sistemi in jih vodeno tudi sami preizkusili.

V projektu sodelujejo Zavod 404, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko s številnimi učitelji in drugimi izvajalci po celotni Sloveniji. Projekt sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

KO-DI-RAM II vzgaja uporabnike in ustvarjalce, ki poznajo in koristijo prednosti digitalnih tehnologij ter jih spodbuja k samostojnemu aktivnemu izobraževanju. S tem ne le preprečujemo digitalno izključenost, ampak tudi ustvarjamo zagovornike družbe znanja – Družbe 5.0.

Rozmanov projektni tim (Nastja, Ana, Petra, Nika, Maja, Darja, Mateja, Dragana)

Vir: Zavod 404 Ljubljana

NAŠE OBJAVE:

  1. O projektu KODIRAM II
  2. Netiketa in varnost
  3. Delavnica na OŠ Malečnik
  4. Mednarodni dan punc v IKT – naše punce v video posnetku
  5. O projektu KODIRAM (izvedba jesen 2023)
  6. Ustvarjanje digitalnih vsebin in aplikacij – delavnica (jesen 2023)
  7. Netiketa in varnost – delavnica (jesen 2023)
  8. Mojstri Minecrafta – delavnica (jesen 2023)

 

 

Dostopnost