Skupnost učencev

”Kam pripadam ali kdaj pripadam? In zakaj pripadam, če sploh? Zakaj si želim pripadati in kdo odloča o tem ali spadam ali ne? Ali nekje, kolektivno ne pripadamo vsi? Ali ne spadamo vsi v to veliko misel, ta ustroj vdihov in izdihov, misli, čustev, strahov in hrepenenj? Oh, kako zelo pripadamo in spadamo…”

 Z namenom soustvarjanja vzdušja, odnosov, idej in rešitev, skratka šole, ki učence vključuje, jih sliši in jih opolnomoči s socialnimi veščinami, tudi letos nadaljujemo s skupnostjo učencev šole.
Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov (2 iz vsakega razreda) povezujejo v skupnost učencev šole.

Predstavniki se na razrednih urah, med odmori, pogovori in drugje s svojimi sošolci pogovarjajo in razpravljajo o pouku, dejavnostih na šoli ter o stvareh, ki bi jih radi spremenili. Nato predstavniki oddelkov te ideje predstavijo na sestankih šolske skupnosti. Tukaj jih ovrednotimo: Kaj se da spremeniti in na kakšen način? Razmišljamo o načinih in strategijah, ki prinašajo željene rezultate.

S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je udeležencem, posredno pa vsem učencem šole, ponujena možnost vplivanja. To je velika »moč«, saj učenci predstavijo svoje interese, svoje videnje težav in prednosti šole, svoje ideje za prihodnost … Skratka, so slišani in upoštevani!

Naloga šolske skupnosti oz. vseh nas je torej ustvariti ustvarjalno skupnost, ki se bo sposobna pogovoriti, prepoznati in reševati probleme ter oblikovati okolje, v katerem nam bo prijetno.

Letos bomo osvetlili teme, kot so odnosi, reševanje konfliktov, medvrstniško nasilje, bonton, motnje prehranjevanja ter varna raba interneta.

Mentorica skupnosti učencev v letu 2022/23 je Anja Špur.

Dostopnost