Na šoli je v polnem zamahu projekt KO-DI-RAM, ki se osredotoča na krepitev digitalnih kompetenc in razvoj računalniškega mišljenja. V projekt smo vključili učence od 5. do 9. razreda (32 učencev), ki so združili moč z namenom razvijati digitalne kompetence in razumeti osnove računalniškega mišljenja. Projekt KO-DI-RAM se osredotoča na štiri ključna področja: programiranje, algoritmi, informacijska varnost ter kritično razmišljanje o digitalni tehnologiji.

Udeleženci so že začeli svoje raziskave in aktivnosti na področju logičnega razmišljanja. Skozi program bomo udeležence pripravljali tudi na tekmovanji Bober in Pišek. Prvega se bodo lahko udeležili v novembru, za drugega pa bomo pripravili simulacijo tekmovanja. Tekmovanji Bober in Pišek spadata med največja nacionalna tekmovanja na področju programiranja in računalniškega mišljenja.

Za nami sta tudi dve delavnici na temo Ustvarjanje digitalnih vsebin in aplikacij. Učenci so spoznali vse tri sklope  TinkerCada (3D design, Circuits, Codeblocks). Reševali so tudi naloge  za MooDIY-a, spoznali so vezave in se urili v programiranju Arduina.

 

                                     

Dostopnost