Na Javnem razpisu za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, ki ga razpisuje Ministrstvo za digitalno preobrazbo je bil podprt tudi projekt KO-DI-RAM digitalne kompetence in računalniško mišljenje.

V projektu sodelujejo Zavod 404, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko s številnimi učitelji in drugimi izvajalci po celotni Sloveniji.

Projekt je zasnovan kot serija delavnic, v okviru katerih mladi spoznavajo ali nadgrajujejo svoje digitalne kompetence. Vsebina je prilagojena starostnim skupinam ter predznanju udeležencev in stremi k ustvarjanju pozitivne učne izkušnje, preko katere mlade navdušujemo za samostojno raziskovanje in soustvarjanje digitalnega sveta.

Vsebinsko se 22-urni program dotika pretežno kompetenc programiranja na različnih nivojih (računalniško mišljenje, programiranje v različnih okoljih in jezikih ter aplikativni del), ki jih povezuje s tematiko digitalne varnosti ter netetike (digitalni bonton). Skozi program bomo udeležence pripravljali tudi na tekmovanji Bober in Pišek. Prvega se bodo lahko udeležili v novembru, za drugega pa bomo pripravili simulacijo tekmovanja. Tekmovanji Bober in Pišek spadata med največja nacionalna tekmovanja na področju programiranja in računalniškega mišljenja.

V vseh vsebinskih sklopih program naslavlja različne digitalne kompetence. Udeleženci se bodo urili v iskanju podatkov in informacij, presojali njihovo verodostojnost in kakovost ter jih uporabljali pri delu na delavnicah. Reševali bodo izzive, ki jih vsakodnevno rešujemo pri delu z digitalnimi orodji, tako s stališča varnosti, uporabe teh orodij kot tudi reševanja tehničnih težav. Spoznali bodo delovanje sistemov z umetno inteligenco, kritično presojali interakcije s tovrstnimi sistemi in jih vodeno tudi sami preizkusili. Delavnica varnosti na spletu in varnosti s spletom bo udeležence opolnomočila za osmišljeno digitalno sodelovanje in ustvarjanje.

Projekt KO-DI-RAM bo zasledoval cilj vzgajanja uporabnikov za prepoznavanje prednosti digitalnih tehnologij ter za samostojno aktivno izobraževanje, s čimer ne le preprečujemo digitalno izključenost ampak ustvarjamo zagovornike družbe znanja – Družbe 5.0.

Naše objave:
Ustvarjanje digitalnih vsebin in aplikacij – delavnica
Netiketa in varnost

Dostopnost