NAČRT KARIERNE ORIENTACIJE
Kratke informacije za učence 9. razreda


Vir: https://kc.um.si/o-nas/video-kc-um-uspesna-kariera-ni-nakljucje/

Karierno usmerjanje na OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor sledi naslednjim ciljem:
– učenci se seznanijo s slovenskim izobraževalnim sistemom,
– učenci spoznajo različne poklice,
– učenci spoznajo srednje šole in programe v Mariboru in okolici,
– učencu spoznajo načine štipendiranja,
– učenci se odločajo za vpis na srednjo šolo po svojih sposobnostih.

Operacionalizacija karierne orientacije za učence 9. razreda OŠ FRS MB v šolskem letu 2023/24:
1. VSE LETO Posredovanje informacij sproti V času suplenc, razrednih ur po dogovoru z razredniki, individualno z učenci Urška Oblak
2. OKTOBER, NOVEMBER Razgovori z učenci Individualno v času bivanja v šoli ali po individualnem dogovoru Urška Oblak
3. OKTOBER – 2. 10. 2023 Del dneva dejavnosti: Karierna orientacija (v povezavi s prvo pomočjo) Delavnice na temo karierne orientacije Urška Oblak, učenci 9. razreda, razredniki
4. NOVEMBER Roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda Predaja informacij, razprava Urška Oblak
5. NOVEMBER Obisk kariernega sejma (v primeru, da bo organiziran) ZRSZ, učenci 9. razreda s starši
6. NOVEMBER – 14. 11. 2023 Tehniški dan: Karierna orientacija Delavnice na temo karierne orientacije Urška Oblak, učenci 9. razreda, razredniki
7. JANUAR Izid Razpisa za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2023/24 Razpis izide na spletu MIZŠ
8. FEBRUAR Informativni dnevi na srednjih šolah: 16. in 17. 2. 2024 Srednje šole, učenci 9. razredov
9. MAREC Posredovanje obrazcev, vlog, dokazil za izpolnjevanje posebnih pogojev (vpis v športni oddelek, preizkusi posebne nadarjenosti …) Učenci 9. razreda s starši
10. MAREC Izpolnjevanje prijav za vpis v srednjo šolo Prijavnice prejmejo učenci v šoli Urška Oblak, učenci 9. razreda
11. APRIL Posredovanje prijav za vpis v srednjo šolo Prijavnice posredujemo iz šole Urška Oblak
12. APRIL Spremljanje stanja prijav in morebitni prenosi prijav Skupni pregledi stanja prijav, individualni razgovori z učenci, starši Urška Oblak, učenci 9. razreda
13. JUNIJ Vpisi v srednješolske programe na srednjih šolah Na srednjih šolah Učenci

Natančni datumi bodo znani ob objavi rokovnika za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2024/25 (predvidoma oktobra). O njih boste učenci in starši obveščeni takoj, ko bo objavljen.

Informacije bodo sproti posodobljene tudi na oglasni tabli v I. nadstropju (pred NAR učilnico) in na šolski spletni strani.
Za vse dodatne informacije sem šolska svetovalna delavka Urška Oblak na voljo preko telefona in e-pošte.

Dostopnost