Tudi v novem šolskem letu oddajamo šolske prostore v uporabo, zato Vas vabimo, da nam najkasneje do 10. septembra 2023 pošljete povpraševanje po želenih terminih. Strošek uporabnine znaša:

Telovadnica Kvadratura 45 minut 60 minut
velika telovadnica T 1 506 m2 15,00 € 20,00 €
velika telovadnica T 2 283 m2 15,00 € 17,00 €
plesna telovadnica T3 191 m2 12,00 € 15,00 €
mala telovadnica T4 67 m2 12,00 € 12,00 €
učilnica   10,00 € 10,00 €

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na Sonjo Kotnik 02/ 250 43 04, e-naslov: sonja.kotnik@guest.arnes.si

Dostopnost