Spoštovani učenci in starši!

Vsako leto v mesecu aprilu šola ponudi nabor neobveznih in obveznih izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. Izjemnega pomena je, da se učenec za predmet odloči po lastni presoji oziroma interesu, saj ga mora obiskovati celo šolsko leto, pri izbirnih predmetih je tudi ocenjen.

Spoštovani starši, izbira predmetov poteka elektronsko, v Lo.Polisu, kamor se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom. V primeru, da ste pozabili uporabniško ime/geslo, vnesete svoj e-naslov in izberete možnost “pozabljeno geslo”. Ko izberete ŽELENE IZBIRNE PREDMETE, vljudno prosimo, da ste pozorni in IZBERETE ŠE VSAJ 2 uri REZERVNIH PREDMETOV (od 4. do 6. razreda pa vsaj 1 uro). Skupine se namreč oblikujejo na podlagi pravilnika o normativih in se lahko zgodi, da katera od želenih izbir ne bo nastala. V pomoč so vam lahko navodila

Učenci od 4. do 6. razreda (v prihodnjem šolskem letu) izbirajo (od 12. 4. do 12. 5. 2023) med neobveznimi izbirnimi predmeti umetnost, šport, tehnika in nemščina ter fakultativnimi oblikami pouka (nemščina in računalništvo). Razlika med neobveznimi in obveznimi izbirnimi predmeti od 7. razreda naprej je tudi v tem, da si učenci neobveznih izbirnih predmetov ne rabijo izbrati, če tega ne želijo.

Neobvezni izbirni predmeti in druge dejavnosti_4.razred v 2023-24

Neobvezni izbirni predmeti in druge dejavnosti_5.razred v 2023-24

Neobvezni izbirni predmeti in druge dejavnosti_6.razred v 2023-24

Učenci od 7. do 9. razreda (v prihodnjem šolskem letu) pa izbirajo (od 12. 4. do 12. 5. 2023) med bolj številčnimi obveznimi izbirnimi predmeti, imajo pa še dodatno možnost izbrati neobvezni izbirni predmet nemščina.

Obvezni izbirni predmeti_7. razred v 2023-24

Obvezni izbirni predmeti_8. razred v 2023-24

Obvezni izbirni predmeti_9. razred v 2023-24

 

V primeru težav Vas vljudno prosimo, da kontaktirate Matejo Ivankovič Bubić, Dušana Čerčka ali razrednika.

Za morebitna vprašanja o vsebinah predmetov se lahko obrnete na učitelja, ki je poleg predmeta zapisan v zloženki ali šolsko svetovalno delavko, Matejo Ivankovič Bubić.

Vse dobro!

Dostopnost