Dragi učenci,starši, spoštovane sodelavke in sodelavci!

Že četrto leto sodelujemo v projektu Teden pisanja z roko. Obe koordinatorici, Helena Molek in Maja Gregorn, ponovno vabiva učence in vse zaposlene, da sodelujete v vseslovenskem projektu, ki se bo letos odvijal od 23. do 27. 1. 2023, vezan na nosilno temo »Mislim tiho, pišem počasi« oziroma izpostavljeno regijo Prekmurje.

S pisanjem z roko smo pravzaprav začeli že v mesecu decembru z Božičkovo pošto, ko smo v predprazničnem času, ki prinaša mir, napisali več kot 2000 toplih misli, sporočil in pokazali, da nam je mar za druge.

Spodbujamo vas, da razmišljate in pišete o tem, kaj vam pomeni mir. Pri dejavnostih razmišljajte o počasnosti in dobrobiti le te. Današnji način življenja v ospredje postavlja hitrost in obilje, zato se od te odmikamo, vendar zadovoljstvo prinašata prav počasnost ter umirjenost. Pišite torej o miru znotraj vas, o  miru v družini, med prijatelji, prepišete lepo misel o miru…

V šolski knjižnici bodo postavljena drevesa miru, na katera lahko obesite liste lipe s svojimi razmišljanji o miru, ki jih boste napisali z roko.

Ambasadorji letošnjega projekta so:

Rok Terkaj – Trkaj, rap glasbenik,

Aksinja Kermauner, specialna pedagoginja in pisateljica,

Stanka Dešnik in Nataša Moršič, KP Goričko (regijski partner),

Dejan Živković, plesalec in vodja plesne šole Zeko.

Prav tako pa društvo Radi pišemo z roko vabi k sodelovanju v nagradni igri.

Za sodelovanje vas spodbujamo z ustvarjanjem:
  • zvočnih posnetkov (razmišljanja o nosilni temi ali pisanju z roko),
  • pesmi haiku forme (vsebinsko vezane na pisanje, nosilno temo ali Prekmurje),
  • plakatov v obliki zemljevida Prekmurja z vrisanimi in opisanimi znamenitostmi formata A3 ali A2 (tamkajšnje zgodovinsko pomembnejše npr. kulturne osebnosti, naravne znamenitosti, kulinarične posebnosti …),
  • knjig Prekmurja” formata A3 (predstavitev različnih vidikov Prekmurja – geografski, kulturni, kulinarični, etnološki …),
  • enciklopedičnih prikazov živali in zavarovanih vrst rastlin Krajinskega parka Goričko formata A3 Pri tem izhajajte iz že obstoječega gradiva, objavljenega na spletni strani Krajinskega parka Goričko: https://www.pisemozroko.si/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMzgiLCJiczFiZmFleWFmc2MwbzRvdzQ4d29zMDBjd3dva2tnNCIsIjEiLCIxOGE3NGZhMjJkZWQiLGZhbHNlXQ

Izdelke, s katerimi boste morebiti sodelovali v nagradni igri, oddajte v šolski knjižnici najkasneje do ponedeljka, 20. 2. 2023.

Najboljše izdelke bodo nagradili, več njih pa razstavili na razstavi, ki se bo selila po Sloveniji vse od aprila 2023 do aprila 2024.

 

 

V upanju na odličen odziv vas lepo pozdravljava, se veseliva pisanja z roko, ustvarjanja v nagradni igri in oblikovanja razstave!

Za kakršnakoli vprašanja sva na voljo.

Helena Molek in Maja Gregorn

 

Dostopnost