Spoštovani,

čeprav Razpis za vpis v srednje šole še ni izšel (16. 1. 2023) smo iz Srednje ekonomske šole in gimnazije prejeli obvestilo, da imajo novi program, in sicer EKONOMSKA GIMNAZIJA – ŠPORTNI PROGRAM.

V kolikor učenca ta program zanima je potrebno ustrezno dokumentacijo na srednjo šolo oddati do 2. 3. 2023.

“Izpolnjevanje športnih pogojev

Učenci, ki se bodo prijavili v športne oddelke izobraževalnih programov, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov. Šoli, ki izvaja tovrstne programe pa morajo predložiti naslednja dokazila:

  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
  • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje
    • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
    • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Dokazila kandidat predloži šoli v roku, določenem z rokovnikom. Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov predloži dokazila po izteku tega roka, vendar najkasneje osem dni pred začetkom roka za ugotavljanje izpolnjevanja športnih pogojev, določenega z rokovnikom oziroma razpisom.”

Dostopnost