OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor je že od leta 1998 vključena v projekt Slovenska mreža zdravih šol, ki deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Od takrat si vsako leto prizadevamo, da bi naš program zdrave šole dobil še popolnejšo podobo in da bi vključeval čim več pestrih vsebin.

Tudi v šolskem letu 2021 /2022 aktivno vstopamo v ta projekt. S svojim delovanjem se bomo trudili promovirati in spoštovati smernice zdravega načina življenja za krepitev zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju za učence, učitelje in starše.

Rdeča nit letošnje Zdrave šole je MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI.

Z aktivnostmi s področja prehranjevanja želimo uresničevati Hipokratovo načelo: “Naša hranila naj bodo zdravila in naša zdravila naj bodo hranila.” Ker na razvoj možganov v obdobju otroštva pozitivno vpliva tudi gibanje, bomo načrtovali različne aktivnosti za razvijanje gibljivosti, motoričnih spretnosti in vzdrževanja telesne kondicije. Za krepitev duševnega zdravja in ostajanja v stiku s samim seboj bomo nadaljevali z vključevanjem aktivnosti s področja čuječnosti in razvoja pozitivne samopodobe otrok.

Za potrebe poučevanja, izkustvenega učenja, razvoja čuječnosti in sproščanja bomo poskušali v največji možni meri izkoristiti tudi učilnico v naravi.

Vključeni smo še v projekt »Šolska shema«, ki se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Že nekaj let smo vključeni tudi v projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«, ki poteka ob dnevu slovenske hrane, vsak tretji petek v novembru.

       ŽIVLJENJE JE LEPO, ČE GA ZDRAVO ŽIVIŠ.

 

Renata Prosenjak Vrabl, vodja aktiva zdrave šole

Dostopnost