Spoštovani starši, skrbniki,

kot vsako šolsko leto tudi letos posodabljamo načrt šolskih poti za učence naše šole. V pripravi je prav tako digitalizacija teh poti, kar poteka kot projekt v sodelovanju z državo in občino. Sam načrt šolskih poti najdete na prvi strani spletne strani šole, desno zgoraj:

V letošnjem letu smo v mesecu aprilu na Mestno občino Maribor podali vlogo za oceno relacij, s katerih v šolo in iz nje prihajajo naši učenci. Kot odgovor na vlogo smo prejeli oceno opredelitve posamezne relacije za šolsko leto 2023/24, kar si lahko ogledate tukaj (Ocena nevarnih relacij, šolsko leto 2023-24_ OŠ FRS).

V primeru, da vaš otrok v šolo in iz nje prihaja iz navedenih relacij, kjer je njihova pot v šolo in iz nje opredeljena kot nevarna oz. je pot v šolo in iz nje daljša kakor 4 km, kot je to navedeno v Zakonu o osnovni šoli, je učenec upravičen do brezplačnega prevoza. V tem primeru se obrnite na tajništvo šole, da se uredi vse potrebno glede prevozov.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo lepe poletne dni

Kolektiv OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor

Dostopnost