Šolsko naravoslovno tekmovanje KRESNIČKA bo na šoli potekalo:

– v četrtek, 6. aprila 2023, ob 11.00: 1. razred, 2. razred, 3. razred
– v četrtek, 6. aprila 2023, ob 13.00: 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2022 / 2023 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,70 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Več informacij o tekmovanju najdete tukaj. 

Dostopnost