Učbeniški sklad

 

INFORMACIJE O OSKRBI UČENCEV Z UČBENIKI, DELOVNIMI ZVEZKI IN POTREBŠČINAMI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024
Spoštovani starši!

Akcija o oskrbi učencev z učbeniki in delovnimi zvezki je na šoli aktivno stekla v aprilu in maju. Učitelji so iz Kataloga učbenikov izbrali učbenike, delovne zvezke in druga gradiva, ki jih bodo uporabljali naslednje šolsko leto, in je k izboru dal soglasje Svet staršev. Učenci od 1. do 3. razreda bodo dobili vse delovne zvezke v šoli brezplačno, učbenike si bodo izposodili iz učbeniškega sklada. Učenci od 4. do 9. razreda si bodo izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, delovne zvezke in potrebščine kupite sami pri katerem koli ponudniku. Zbirni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin so dosegljivi na šolski spletni strani na tej povezavi: https://osfrsmb.si/ucbeniski-sklad/ in objavljeni na oglasni deski v šoli.

S spoštovanjem!
Maribor, 7. 6. 2023                                       

Skrbnica učbeniškega sklada:                                                           Ravnateljica:
Helena Molek                                                                                    Katja Pregl

 

Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
(Fritz Perls)

Brati pomeni početi podvige.
(Tone Pavček)
Majhna dejanja spreminjajo svet.
Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.
(Mahatma Gandhi)
Domišljija je pomembnejša od znanja.
(Albert Einstein)
Smeh je brezčasen, domišljija nima let in sanje so večne.
(Walt Disney)

Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.
(Neil Gaiman)
Iz majhnih želodov zrastejo mogočni hrasti.
Dostopnost