KO NE SLIKAM Z ROKO

Projekt, »Ko ne slikam z roko« je interni projekt, kjer likovno ustvarjalni pristop pri učencih spodbuja razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti. Učenci rešujejo odprte probleme, ki jim omogočajo oblikovanje novih, neobičajnih, izvirnih in inovativnih rešitev.

Učenci razvijajo samouravnavanje na različnih področjih. Učenci imajo možnost, da prepoznavajo svoja močna in šibka področja, sodelujejo pri načrtovanju (soustvarjajo in načrtujejo poti do cilja, spremljajo, vrednotijo svoj napredek, pridobijo raznovrstne povratne informacije in zbirajo dokaze o napredku) ter cilje po potrebi prilagajajo.

Sposobnost učenja in inoviranja je tisto, kar ločuje učence, ki so pripravljeni na naraščajočo kompleksnost življenja in dela, ki je pred njimi, od tistih, ki to niso.

Ključna znanja in spretnosti so:

• ustvarjalnost in inovativnost;

• kritično razmišljanje in razreševanje problemov;

• komunikacija in sodelovanje. (Partnership for 21st Century Skills, p.2009, p. 8)”

Veščine

Objavljeno

3. oktobra, 2022

Dostopnost