Vpis v prvi razred

Vpis v prvi razred

Spoštovani starši, skrbniki, dragi bodoči prvošolci,

obveščamo vas, da bo vpis v prvi razred na OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor s Podružnično šolo Ivana Cankarja Košaki potekal na matični šoli na Kersnikovi ulici 10, Maribor, in sicer:
– v torek, 13. 2. 2024, med 8. in 12. uro ter med 16. in 18. uro
– v sredo, 14. 2. 2024, med 8. in 12. uro ter med 16. in 18. uro
– v četrtek, 15. 2. 2024, med 8. in 12. uro ter med 16. in 18. uro

S starši smo se dogovorili o terminih za vpis.

Za vse dodatne informacije vas prosimo, da kontaktirate šolsko svetovalno delavko Urško Oblak na telefon 02 250 43 06 ali preko e-pošte urskao@osfrsmb.si.

Veselimo se srečanja z vami.

VPIS V PRVI RAZRED

Spoštovani starši!

V mesecu februarju običajno poteka vpis v 1. razred za otroke, ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo 6 let (otroci, rojeni leta 2018 se v 1. razred vpišejo februarja 2024 in pričnejo 1. razred obiskovati septembra 2024).

VPIS V PRVI RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2024/25 BO POTEKAL 13., 14. IN 15. 2. 2024 PO V NAPREJ DOLOČENEM RAZPOREDU.

STARŠI OTROK, KI SPADAJO POD GRAVITACIJSKO OBMOČJE NAŠE ŠOLE, BOSTE V PRIHODNJIH DNEH NA DOM PREJELI VABILO NA VPIS Z ZAPISANIM TERMINOM. V KOLIKOR NIMATE MOŽNOSTI, DA SE UDELEŽITE VPISA OB SPODAJ ZAPISANEM TERMINU, VAS VLJUDNO PROSIMO, DA TO SPOROČITE ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI URŠKI OBLAK, DO 12. 2. 2024, NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 02 250 43 06 ALI URSKAO@OSFRSMB.SI.
Osnovne šole s strani Mestne občine Maribor prejmemo podatke otrok, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno bivališče v gravitacijskem območju šole. Na podlagi teh podatkov povabimo otroke k vpisu v 1. razred.

Z namenom spoznavanja šolskih prostorov in zaposlenih starše in bodoče prvošolce že predhodno vabimo k različnim popoldanskim aktivnostim, ki so sproti objavljene na šolski spletni strani in med dogodki.

Postopek vpisa poteka na način, da se otroka vpiše na matični osnovni šoli (glede na gravitacijsko območje šole), tako otroke iz gravitacijskega območja Podružnične šole Ivana Cankarja Košaki, Šentiljska c. 41 a, kot matične šole, Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor, Kersnikova 10.

V primeru, da se zanimate, da bi otrok obiskoval OŠ Franca Rozmana – Staneta ali podružnično šolo Ivana Cankarja Košaki in živite oz. imate stalno/začasno prebivališče v drugem okolju, Vas vljudno prosimo, da Vašo namero (vlogo za všolanje) naslovite na e-naslov šolske svetovalne delavke, Urške Oblak, urskao@osfrsmb.si ali pokličete na telefonsko številko 02 250 43 06.

V primeru želje, da otrok obiskuje drugo šolo, vpisni list podpišete na matični šoli, na želeni šoli pa vložite vlogo za prešolanje.

Ob izraženi nameri staršev oziroma zakonitih zastopnikov o odložitvi šolanja otroka za eno leto, se v času vpisa prav tako izpelje vpisni postopek, ob tem pa se otrok udeleži še psihološkega pregleda, ugotavljanja zrelosti otroka za vstop v šolo (ali se odda ustrezna dokumentacija).

Vljudno vas prosimo za razumevanje, da je vpis otroka v šolo upravni postopek in je glede postopkov vpisa (vpis, prešolanje, vloga, predlog za odložitev) potrebno strinjanje obeh staršev oziroma obeh zakonitih zastopnikov otroka.

Pred vstopom v 1. razred poteka v zdravstvenem domu še preventivni zdravstveni pregled otroka šolskega zdravnika (Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Enota Center), o čemer ste starši oziroma skrbniki obveščeni s strani zdravstvenega doma.

Glede morebitnih vprašanj o vpisu otroka v prvi razred se starši lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko, Urška Oblak (02 250 43 06, urskao@osfrsmb.si).

Bistvena zakonska določila, ki urejajo postopek vpisa otrok v 1. razred osnovne šole si lahko preberete tukaj: https://www.gov.si/novice/2022-01-27-vpis-v-prvi-razred/.

Razpis za vpis otrok v 1. razred

Spoštovani starši!

Mestna občina Maribor je izdala razpis za vpis otrok v 1. razred, ki bo potekal 21., 22. in 23. februarja 2023. 

Starši otrok iz gravitacijskega območja OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor, s podružnico Ivana Cankarja Košaki, boste vabilo k vpisu prejeli po pošti. 

V kolikor imate vprašanja glede poteka vpisa, vas vljudno prosimo, da kontaktirate šolsko svetovalno delavko, Matejo Ivankovič Bubić (02 250 43 06, matejai@osfrsmb.si), več pa je tudi zapisano na šolski spletni strani.

 

Dostopnost