O projektu Vesela šola

Vesela šola je izobraževalni projekt, namenjen osnovnošolcem od 4. do 9. razreda. Mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti.
Namen je širjenje splošnega znanja na igriv način, teme so primerne za vse učence, so raznovrstne, lahko so vezane na aktualne dogodke ali na učni načrt, lahko pa le nadgrajujejo učenčevo splošno razgledanost.
Šolsko tekmovanje iz znanja Vesele šole bo 9. marca 2022, državno pa 13. aprila 2022.

Mentorici Vesele šole, Simona Zagoranski in Andreja Vogrinec

 

Dostopnost