Naj kulturna šola za dosežke na likovnem področju za leto 2023!

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije
naši šoli 11. oktobra 2023 med več kot 90 šolami, ki so pridobile status Kulturna šola, podelil
posebno priznanje Naj kulturna šola za dosežke na likovnem področju za leto 2023.

Visoka merila in standardi, ki spremljajo delo pri pouku LUM, spodbujanje likovne
ustvarjalnosti mlajših in starejših osnovnošolcev, izbirne vsebine, ki jih z likovnega področja
ponujamo učencem, mladim likovnikom OŠ Franca Rozmana-Staneta Maribor že desetletja
utirajo pot do prejetij visokih priznanj ter nagrad v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Čestitke vsem, ki ste na kakršenkoli način dodali kamenček v mozaik našega uspeha na
likovnem področju.

Zahvaljujemo se medijski hiši Večer za objavo prispevka Kulturna šola 2023: Posebno priznanje tudi za mariborsko šolo.

Dostopnost