365 DNI TELOVADIMO VSI

ZAUPAJMO MLADIM, PREPUSTIMO JIM ODGOVORNOST!

V zgodbo bomo aktivno vključili učence in učenke, ki bodo imeli vlogo dežurnih in demonstratorjev. To pomeni, da bodo posnete gibalne vaje predhodno proučili, jih sami preizkusili in se jih naučili, nato pa bodo v razredu demonstrirali ter vodili samo izvajanje. Učenec bo s pomočjo mobilnega aparata, ob primernem taktu dal znak za začetek – ves razred bo ob glasbeni spremljavi telovadil pod njegovo taktirko. Na prvi in drugi triadi bodo pomagale učiteljice.

Spletna povezava:

https://www.365dnitelovadimovsi.si/

Projekt začnemo po počitnicah.

V razredu izberemo demonstratorja, lahko tudi par. Naučita se pravilno izvajati raztezne vaje. Ko sta pripravljena, jih ob glasbi izvajata v razredu s sošolci. Ko vaje izvajamo pravilno, preidemo na izvajanje gimnastičnih vaj. Demonstratorja si sama oblikujeta koreografijo.

 

                                                                                Nataša Junker

Dostopnost