Spoštovani,

pred informativnima dnevoma, ki bosta na srednjih šolah potekala 17. in 18. februarja, nekatere srednje šole odprejo svoja vrata (Prva gimnazija Maribor 17. 1., Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor 24. 1.). Svetovalna delavka, Mateja Ivankovič Bubić, o teh obveščam učence 9. razreda in izobesim obvestila na tabli karierne orientacije v 1. nadstropju šole. 

Iz Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor pa smo v tem tednu prejeli informacijo, da bo s prihodnjim šolskim letom na njihovi šoli nov program, in sicer Ekonomska gimnazija – športni program. V kolikor bi ta, katerega od učencev zanimal, prosim, da ste pozorni, da do 2. 3. posredujete šoli potrebno dokumentacijo (zdravniško potrdilo, potrdilo nacionalne panožne zveze, izjavo trenerja, podatke o doseženih športnih rezultatih zadnjih dveh let).

Za vprašanja o vpisu v srednjo šolo sem vam na voljo svetovalna delavka, Mateja Ivankovič Bubić (02 250 43 06, matejai@osfrsmb.si).

Dostopnost