Projekt JEŠT spodbuja raznojezičnost, pri tem pa spodbuja posameznika in skupino, da se vključuje v raznojezična okolja in se uči več jezikov.

Cilji projekta:

  1. spodbujanje večjezičnosti,
  2. ustvariti okolje, kjer sobivajo različni jeziki in kulture,
  3. razvijanje raznojezičnost pri posameznikih,
  4. vpeljati uporabo učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije,
  5. vzpostavitev trajnostnega modela za zagotavljanje aktivne raznojezičnosti vseh deležnikov po celotni vertikali izobraževanja.

V projekt so zajeti jeziki v slovenskem šolskem sistemu: učni jezik, drugi jezik, tuji jezik, klasični jezik in prvi jezik priseljencev.

Vodja projekta je Andreja Vogrinec

Dostopnost