Začenja se 62. sezona branja!

Bralna značka je ena najbolj množičnih oblik prostovoljnih dejavnosti v šoli in izven nje. Je izvirna oblika  slovenskega vzgojno-izobraževalnega dela z mladimi bralci in nima primerjave v svetu. Vsako leto bere več kot 100 000 otrok v Sloveniji in zamejstvu. Njen simbol je Ostržek, ki spremlja branje od vrtca do zaključka osnovne šole.

 

S KNJIGO V SVET

ČAS TRAJANJA BRALNEGA LETA

 17. SEPTEMBER 2022                                                                                   30. APRIL 2023

 17. septembra obeležujemo rojstvo in smrt pisatelja Franceta Bevka, ki je zapisal:

»Dobro knjigo je treba večkrat vzeti v roke. Vsakikrat se bralcu odkrijejo lepote in resnice.
Branje nam odkriva življenje in svet, nam bogati srce in znanje. To je važno, zakaj brez
bogastva srca ni mirnega sožitja med ljudmi in brez znanja ni mogoč napredek, po katerem
strmimo. Dobra knjiga je zlata knjiga.«

Bralnih seznamov ni, z veseljem pa vam bom svetovala pri izbiri knjig.
ŠTEVILO POTREBNIH PREBRANIH KNJIG:

Do konca meseca aprila, ko se bralna značka konča, je potrebno prebrati :

  • 1. triada (1. – 3. razred) – 3 knjige
  • 2. triada (4. – 6. razred) – 4 knjige
  • 3. triada (7. – 9. razred) – 5 knjig

Učenci od 1. do 5. razreda se o prebranih knjigah pogovarjajo s svojimi razredničarkami in učitelji OPB. Učenci 6., 7., 8. in 9. razredov predstavijo prebrane knjige knjižničarki v šolski knjižnici ob predhodnem dogovoru. Prav tako lahko predstavitev prebrane knjige pošljete po elektronski pošti: helenam@osfrsmb.si

Društvo bralna značka Slovenije  – ZPMS se že nekaj let trudi, da s pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in sponzorjev pripravi slikanico, s katero obdari prvošolce. Letos bo to knjiga

Ide Mlakar Črnič Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib.

Učenci jo bodo dobili 19. septembra 2022, ob uradnem začetku nove sezone branja.
Ob koncu šolskega leta so učenci za svojo vztrajnost in prizadevnost nagrajeni s srečanji s pisatelji, knjigami in priznanji, za devetletno vztrajnost pa še s posebno knjigo.

Bralna značka se trudi uresničiti geslo Dobro brati in ljubiti brati ali z besedami pesnika Toneta Pavčka: «Če ne bomo brali, nas bo pobralo!«

 

Dostopnost