Spoštovani starši!

S strani Lo.Polisa ste prejeli obvestilo, da lahko prijavite otroke v oddelek podaljšanega bivanja, tečaj nemščine (2. razred), fakultativni obliki pouka (nemščina v 3., 4. in 5. razredu, računalništvo v 4. in 5. razredu), dodatnim uram športa in neobveznemu predmetu umetnost (4. razred) oziroma neobveznim izbirnim predmetom nemščina, umetnost, šport, tehnika (5. razred). Prijave bodo v Lo.Polisu odprte do 17. 5. 2022.

Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje v skladu s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja, otrok ga obiskuje celo šolsko leto, ni pa ga obvezno izbrati. V skladu s pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, se za matično in podružnično šolo, učne skupine oblikujejo ločeno.

Za učence bodočega 4. razreda se tako na podružnični šoli oblikuje skupina neobveznega izbirnega predmeta umetnost, vsaj za 8 prijavljenih učencev.

Učenci bodočega 5. razreda pa se prijavljajo k skupinam neobveznih predmetov nemščina, umetnost, šport in tehnika. Po zaključenih prijavah se tudi na matični šoli za drugo šolsko leto oblikujejo skupine v skladu s pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole ter starši in učenci prejmete povratno informacijo o nastalih skupinah.

Zloženka 2. razred Košaki

Zloženka 3. razred Košaki

Zloženka 4. razred Košaki

Zloženka 5.razred

Dostopnost