Učenci 6. in 9. razreda boste nacionalne preizkuse znanja v letošnjem šolskem letu opravljali:

  • v sredo, 4. 5. 2022 – SLOVENŠČINA za učence 6. in 9. razreda,
  • v petek, 6. 5. 2022 – MATEMATIKA za učence 6. in 9. razreda,
  • v torek, 10. 5. 2022 – ANGLEŠČINA za učence 6. razreda in GEOGRAFIJA za učence 9. razreda.

 

Seznam učencev po posameznih skupinah in prostorih bo objavljen na oglasni deski v pritličju šole pred knjižnico in v 1. nadstropju pred biološko učilnico. 

V učilnico boste vstopili skupaj z nadzornim učiteljem ob 8:10. Pisanje NPZ-ja se prične ob 8.30 in traja 60 minut. Po končanem  pisanju  boste nadaljevali s poukom po urniku.

Pri reševanju nalog boste lahko uporabljali le moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero.  Pri matematiki lahko uporabljate tudi svinčnik (za grafične izdelke), geotrikotnik, ravnilo, šestilo in radirka. Pri pisanju NPZ ni dovoljena uporaba pisal piši-briši.

 

VPOGLED OVREDNOTENIH PREIZKUSOV:

Državni izpitni center na dan, določen s koledarjem NPZ-ja omogoči šolam, učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.

Do nalog boste lahko dostopali:

od 7. do 9. junija 2022 (6. razred)

od 31. maja do 2. junija 2022 (9. razred)

Učenci 7. in 8. razredov v sredo, 4. 5. 2022, v petek, 6. 5. 2022 in v torek, 10. 5. 2022 v šolo pridete ob 10. uri. Po malici sledi pouk po urniku. V spletno učilnico predmeta vam bodo učitelji naložili učno vsebino prvih dveh ur pouka.

Dostopnost