V jesenskih mesecih so učenci izdelovali izdelke za bazar. Zbrane prostovoljne prispevke smo namenili za projekt Pogum (učilnica na prostem).

Učiteljice POŠ Košaki

Dostopnost