Spoštovani starši!

V mesecu februarju običajno poteka vpis v 1. razred za otroke, ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo 6 let (otroci, rojeni leta 2017 se v 1. razred vpišejo februarja 2023 in pričnejo 1. razred obiskovati septembra 2023).

Osnovne šole s strani Mestne občine Maribor prejmemo podatke otrok, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno bivališče v gravitacijskem območju šole. Na podlagi teh podatkov povabimo otroke k vpisu v 1. razred. 

Z namenom spoznavanja šolskih prostorov in zaposlenih, starše in bodoče prvošolce, že predhodno vabimo k različnim popoldanskim aktivnostim, ki bodo sproti objavljene na šolski spletni strani in med dogodki.

Postopek vpisa poteka na način, da se otroka vpiše na matični osnovni šoli (glede na gravitacijsko območje šole), tako otroke iz gravitacijskega območja podružnične šole Ivana Cankarja Košaki kot matične šole.

V primeru, da se zanimate, da bi otrok obiskoval OŠ Franca Rozmana – Staneta ali podružnično šolo Ivana Cankarja Košaki in živite v drugem okolju, Vas vljudno prosimo, da Vašo namero (vlogo za všolanje) naslovite na e-naslov šolske svetovalne delavke, Mateje Ivankovič Bubić, matejai@osfrsmb.si ali pokličete na telefonsko številko 02 250 43 06.

V primeru želje, da otrok obiskuje drugo šolo, vpisni list podpišete na matični šoli, na želeni šoli pa vložite vlogo za prešolanje.

Ob izraženi nameri staršev oziroma zakonitih zastopnikov o odložitvi šolanja otroka za eno leto, se v času vpisa prav tako izpelje vpisni postopek, ob tem pa se otrok udeleži še psihološkega pregleda, ugotavljanja zrelosti otroka za vstop v šolo (ali se odda ustrezna dokumentacija).

Vljudno vas prosimo za razumevanje, da je vpis otroka v šolo upravni postopek in je glede postopkov vpisa (vpis, prešolanje, vloga, predlog za odložitev) potrebno strinjanje obeh staršev oziroma obeh zakonitih zastopnikov otroka.

Pred vstopom v 1. razred poteka v zdravstvenem domu še preventivni zdravstveni pregled otroka šolskega zdravnika (Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Enota Center), o čemer ste starši oziroma skrbniki obveščeni s strani zdravstvenega doma.

Glede morebitnih vprašanj o vpisu otroka v prvi razred se starši lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko, Matejo Ivankovič Bubić (02 250 43 06, matejai@osfrsmb.si), nekaj podatkov pa najdete tudi tukaj.

Bistvena zakonska določila, ki urejajo postopek vpisa otrok v 1. razred osnovne šole si lahko preberete tukaj: https://www.gov.si/novice/2022-01-27-vpis-v-prvi-razred/

Dostopnost