Karierno usmerjanje na OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor sledi naslednjim ciljem:

  • učenci se seznanijo s slovenskim izobraževalnim sistemom,
  • učenci spoznajo različne poklice,
  • učenci spoznajo srednje šole in programe v Mariboru in okolici, v primeru interesa tudi širše,
  • učencu spoznajo načine štipendiranja,
  • učenci se odločajo za vpis na srednjo šolo po svojih sposobnostih,
  • učencem pomagamo pri odločitvi za vpis v srednjo šolo na podlagi sposobnosti in znanj, ki jih posedujejo,
  • učencem svetujemo že pri izbiri izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, ki bi lahko bile povezane z bodočim poklicem,
  • o vsem obveščamo tudi starše učencev.

Krepimo zavedanje, da karierna orientacija ni zgolj vpis v srednjo šolo, temveč tudi procesi pred tem z namenom načrtovanja, informiranja, spoznavanja sebe.

Karierna orientacija na šoli poteka v skladu z naslednjim načrtom:

ČAS NAZIV UČENCI/ STARŠI
VSE LETO Kratke aktivnosti na temo karierne orientacije Učenci od 1. do 9. razreda
VSE LETO Aktivnosti pri urah pouka po učnem načrtu na temo karierne orientacije Učenci od 1. do 9. razreda
VSE LETO Posredovanje informacij sproti Učenci 9. razreda
OKTOBER, NOVEMBER Razgovori z učenci Učenci 9. razreda

OKTOBER

 

Tehniški dan: Karierna orientacija Učenci 9. razreda
OKTOBER Tehniški dan: Karierna orientacija Učenci 8. razreda

NOVEMBER

8. 11. 2022

Roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda Starši in učenci 9. razreda

NOVEMBER

 

Obisk kariernega sejma (v primeru, da bo organiziran) Učenci 9. razreda s starši
DECEMBER Naravoslovni dan: karierna orientacija (v povezavi s prvo pomočjo) Učenci 9. razreda
JANUAR Izid Razpisa za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2023/24  
FEBRUAR Informativni dnevi na srednjih šolah 17. in 18. februar 2023  
FEBRUAR/ MAREC/ APRIL Tehniški dan: Karierna orientacija (v povezavi s TIT in prvo pomočjo) Učenci 7. razreda
MAREC Posredovanje obrazcev, vlog, dokazil za izpolnjevanje posebnih pogojev (vpis v športni oddelek, preizkusi posebne nadarjenosti …) Učenci 9. razreda s starši
MAREC Izpolnjevanje prijav za vpis v srednjo šolo Učenci 9. razreda
APRIL Posredovanje prijav za vpis v srednjo šolo  

APRIL

11. 4. 2023

 

Roditeljski sestanek za starše učencev 8. razreda Starši in učenci 8. razreda
MAJ Spremljanje stanja prijav in morebitni prenosi prijav Učenci 9. razreda
MAJ Naravoslovni dan: Karierna orientacija (v povezavi z naravoslovno temo) Učenci 6. razreda
JUNIJ Vpisi v srednješolske programe na srednjih šolah  

Natančni datumi bodo znani ob objavi rokovnika za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2023/24. O njih bodo učenci 9. razreda in njihovi starši obveščeni takoj, ko bo objavljen. Informacije sproti posodabljamo tudi na oglasni tabli v I. nadstropju (pred NAR učilnico) in na šolski spletni strani. Ažurno je posodobljena tudi spletna učilnica KARIERNA ORIENTACIJA.

Karierno orientacijo načrtuje in vodi šolska svetovalna delavka Urška Oblak.

Vir: https://www.finance.si/8811388/Delaj-trdo-ne-isci-bliznjic-upostevaj-sodelavce-in-spoznaj-trg 

Dostopnost