Drage učenke in učenci, spoštovani starši!!

Prvi šolski dan, v četrtek, 1. 9. 2022, učence OŠ Franca Rozmana – Staneta vljudno vabimo v šolske prostore po spodaj zapisanem razporedu:

Razred Ura Prostor
1. razred matične/podružnične šole 9.00 Šolsko igrišče matične/podružnične šole
2. razred – 4. razred matične šole 8.20

Matične učilnice na matični šoli:

– 2. razred pritličje stari del,

– 3. razred pritličje novi del,

– 4. razred prvo nadstropje novi del).

2. razred – 4. razred podružnične šole 8.20

Matične učilnice na podružnični šoli:

– 2. razred pritličje,

– 3. razred prvo nadstropje,

– 4. razred prvo nadstropje.

5. razred 8.15 Šolsko igrišče
6. razred – 9. razred 8.20

Matične učilnice:

– 6. a MAT 1 (raz. Ksenija Sodja, prvo nadstropje),

– 6. b TJA (raz. Rosemarie Standeker, drugo nadstropje),

– 6. c SLJ 1 (raz. Nastja Ferk, drugo nadstropje),

– 7. a SLJ 3 (raz. Jana Iršič, drugo nadstropje),

– 7. b ZGO (raz. Daniel Jarc, drugo nadstropje),

– 7. c LUM (raz. Nataša Klemenc Žgajnar, drugo nadstropje),

– 8. a 1C (raz. Ana Kapš, pritličje),

– 8. b GUM (raz. Marko Bračič, drugo nadstropje),

– 8. c GEO (raz. mag. Petra Jesenek Bračko, drugo nadstropje),

– 9. a MAT2 (raz. Maja Jakovac, prvo nadstropje),

– 9. b NAR (raz. mag. Nataša Veber, prvo nadstropje),

– 9. c SLJ2 (raz. Urška Oblak, drugo nadstropje).

Učenci, ki bodo prvič obiskovali matično/podružnično šolo (prešolanja) 8.00 Pred zbornico šole

 

Aktivnosti za učence 1. razreda bodo trajale približno 60 minut, za ostale učence pa do 11.00, z možnostjo organiziranega varstva do 13.00 (od 1. do vključno 5. razreda). Za učence bo prvi šolski dan organizirana zgolj malica, kosilo pa od 2. 9. 2022.

Integrirana linija posebnega linijskega prevoza ta dan ni organizirana, od 2. 9. 2022 pa po ustaljenem voznem redu.

Želimo vam prijeten preostanek počitnic in vas z veseljem pričakujemo 1. septembra.

 

 

Dostopnost