Spoštovani starši,

na šolski spletni strani lahko najdete zapisnike sej Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

pod zavihkom ZA STARŠE – ZAPISNIKI SVETA STARŠEV.

Dostopnost