Dragi učenci in učenke,

vabljeni, da tudi letos poglobite znanje o okolju in varovanju le-tega ter se pridružite tekmovanju v Ekokvizu.

Datum šolskega tekmovanja je 27. januar 2022, tekmovali pa boste posamezno, preko spletne povezave. V kolikor bo mogoče, bomo tekmovanje izvedli v šoli. Sodelujete lahko učenci 6., 7. in 8. razredov.

Ekoface, ki želite tekmovati v Ekokvizu, se lahko prijavite pri učiteljici Sandri Kos (sandrak@osfrsmb.si) do petka, 7. januarja 2022, do 14.00.

Vsak sodelujoči učenec bo tekmoval iz vsebine oziroma razreda katerega obiskuje. Vsi učenci pa tekmujete še iz vsebine Biotska pestrost in podnebne spremembe. Učno gradivo za letošnje tekmovanje obsega štiri sklope: Biotska pestrost in podnebne spremembe (6., 7. in 8. razred), Gozd in gozdarstvo v Sloveniji (6. razred), Ekosistemi (7. razred) ter Električna energija (8. razred).

Več informacij, gradivo in vprašanja za vajo lahko dobite pri učiteljici Sandri Kos ali na https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-sole-21-22/ .

Lep eko pozdrav.

Dostopnost